• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
1.jpg

ՖեմԳրադարանի ստեղծումը

ՖեմԳրադարանը նոր ձևավորված ֆեմինիստական համայնք է, որը նպատակ ունի ստեղծելու ապահով տարածք ֆեմինիստական ինքնակազմակերպման, համագործակցության և դիմադրության համար: Այն ֆեմինիստական սոլիդարության և քույրության ներքո միավորում և միահյուսում է ֆեմինիստական ակտիվիզմը, ակադեմիան և արվեստը: Այն չինստիտուցիոնալիզացված քուիր ֆեմինիստական զարգացվելիք է, որը նպատակ ունի միավորելու Հայաստանում ապրող անհատ, տարբեր շարժումներում, նախաձեռնություններում, խմբերում և կազմակերպություններում գործունեություն ծավալող ֆեմինիստների: ՖեմԳրադարանը պայքար է մղում հայրիշխանության, հետերոնորմատիվության, կապիտալիզմի և միլիտարիզմի դեմ՝ ստեղծելով ֆեմինիստական գիտելիք, զարգացնելով այլընտրանքային ակտիվիզմն ու ֆեմինիստական արվեստը, որոնք կգործեն զանգվածային լիբերալ շրջանակներից անդին: